UAB „Hoda“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto „UAB „Hoda“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas“ įgyvendinimas

 

UAB „Hoda“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Regio Invest LT+“ projektą „UAB „Hoda“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas“ , bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 1 089 864,00 Eur.

Šio projekto įgyvendinimas vienai iš plastmasės gaminių liejimo lyderių Baltijos šalyse UAB „Hoda“ leis  reikšmingai investuoti į naujų gamybos technologinių linijų įdiegimą ir esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos modernios plastmasės liejimo mašinos, ekstruderis, įrengti nauji tiltiniai kranai, bus diegiama centralizuota žaliavų padavimo sistema. Projekto įgyvendinimo metu bus plečiamos gamybinės patalpos rekonstruojant esamą gamybos pastatą bei įrengiamos naujos inžinerinės sistemos.

Gamybos modernizavimas padės padidinti įmonės darbo našumą ir prisidės prie įmonės pelno didėjimo bei tolimesnės įmonės plėtros vidaus ir užsienio rinkose.

Daugiau informacijos apie projektą: http://esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-hoda-gamybos-modernizavimas-ir-darbo-nasumo-didinimas

Informacijos parengimo data: 2016-01-20