Projekto „UAB „Hoda“ standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę“ įgyvendinimas

 

UAB „Hoda“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Procesas LT“ projektą „UAB „Hoda“ standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  9 392,00 Eur.

UAB „Hoda“ – viena iš lyderių Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veikla – plastikinių detalių gamyba. Įmonės apyvarta ir darbo našumas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo didinimui. Įgyvendindama projektą “UAB “Hoda” standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę”, įmonė siekia padidinti darbo našumą, pajamas bei veiklos pelną. Įdiegusi 2 naujas kokybės ir valdymo sistemas bendrovė tikisi kontraktų iš naujų užsakovų. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendrovės pardavimų portfelio diversifikavimo ir pajamų augimo.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-hoda-standartu-diegimas-siekiant-uztikrinti-auksta-gaminiu-kokybe

 

Informacijos parengimo data: 2016-06-07