Projekto „Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje” įgyvendinimas

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės „Eco-inovacijos LT” projektą „Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje”, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  3 250,00 Eur.

UAB „Hoda”  – viena iš lyderių Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veikla – plastikinių detalių gamyba. Įmonės apyvarta ir eksportas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo didinimui bei gamybos būdo tobulinimui. Įgyvendindama projektą “Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje”, įmonė siekia, kad būtų standartizuotas ir tobulinamas jos gamybos procesas, tuo pačiu siekiant didesnio bendrovės veiklos efektyvumo ir energetinių resursų taupymo. Įdiegusi naują aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001:2015, bendrovė tikisi kontraktų iš naujų užsakovų. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendrovės konkurencingumo didinimo, pardavimų portfelio diversifikavimo ir pajamų augimo. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/tarptautiniu-aplinkosaugos-vadybos-sistemu-pritaikymas-uab-hoda-gamybos-praktikoje

 

Informacijos parengimo data: 2016-10-10