PROJEKTO „INŽINERINĖS PRAMONĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“ ĮGYVENDINIMAS

PROJEKTO „INŽINERINĖS PRAMONĖS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“ DALINAI FINANSUOJAMĄ IŠ ES LĖŠŲ PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIEMONĘ NR. 09.4.3-ESFA-K-827 „PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

ES investicijos pagal priemonę „ Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ padės užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

UAB „ Hoda“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu darbo vietoje sieks patenkinti nuolat kintančius gamybos proceso bei verslo poreikius profesinėms kompetencijoms ir sudaryti sąlygas darbuotojams greitai bei efektyviai prisitaikyti prie pažangiųjų technologijų ir darbo rinkos pokyčių. Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Inžinierių-technologų, konstruktorių, operatorių, įrengimų derintojų mokymai;
  2. Darbo organizavimo, veiklos efektyvumo ir rezultatų kontrolės bei technologinio gamybos proceso kokybės užtikrinimo specialistų mokymai.

Trūkstamas profesines žinias bei praktinius įgūdžius darbuotojai įgis bei sustiprins mokymų programų įgyvendinimo metu. Tokiu būdu UAB „HODA“ išliks konkurencinga įmone rinkoje. Projekto įgyvendinimo veiklų metu bus stengiamasi orientuotis į aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir išlaikys esamus darbuotojus bei pritrauks naujų kvalifikuotų darbuotojų mūsų įmonėje.

Veiklos rezultatų tęstinumas po projekto pabaigos:

  • sukurtos galimybės tolimesniam kompanijos augimui;
  • išaugusi produktų bei paslaugų kokybė;
  • pakeltas projekto dalyvių veiklos efektyvumas – padidėjusi darbuotojų profesinė kompetencija;
  • padidėjęs bendros projekto dalyvių veiklos efektyvumas;
  • projekto metu įgytos žinios ir įgūdžiai bus tiesiogiai naudojami gaminant inovatyvius produktus pasaulio rinkai.