Įgyvendinti projektai

Projekto „Inžinerinės pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje” dalinai finansuojamą iš ES lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas”  įgyvendinimas pagal priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

ES investicijos pagal priemonę „ Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ padės užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

UAB „ Hoda“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu darbo vietoje sieks patenkinti nuolat kintančius gamybos proceso bei verslo poreikius profesinėms kompetencijoms ir sudaryti sąlygas darbuotojams greitai bei efektyviai prisitaikyti prie pažangiųjų technologijų ir darbo rinkos pokyčių. Pagrindinės projekto veiklos:

  1. Inžinierių-technologų, konstruktorių, operatorių, įrengimų derintojų mokymai;
  2. Darbo organizavimo, veiklos efektyvumo ir rezultatų kontrolės bei technologinio gamybos proceso kokybės užtikrinimo specialistų mokymai.

Trūkstamas profesines žinias bei praktinius įgūdžius darbuotojai įgis bei sustiprins mokymų programų įgyvendinimo metu. Tokiu būdu UAB „HODA“ išliks konkurencinga įmone rinkoje. Projekto įgyvendinimo veiklų metu bus stengiamasi orientuotis į aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie ne tik pakels bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, bet ir išlaikys esamus darbuotojus bei pritrauks naujų kvalifikuotų darbuotojų mūsų įmonėje.

Veiklos rezultatų tęstinumas po projekto pabaigos:

  • sukurtos galimybės tolimesniam kompanijos augimui;
  • išaugusi produktų bei paslaugų kokybė;
  • pakeltas projekto dalyvių veiklos efektyvumas – padidėjusi darbuotojų profesinė kompetencija;
  • padidėjęs bendros projekto dalyvių veiklos efektyvumas;
  • projekto metu įgytos žinios ir įgūdžiai bus tiesiogiai naudojami gaminant inovatyvius produktus pasaulio rinkai.

Informacijos parengimo data: 2017-07-03


Projekto „Atsinaujinančių energetinių šaltinių panaudojimas UAB „Hoda“ gamybos plėtrai ” įgyvendinimas

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ projektą „Atsinaujinančių energetinių šaltinių panaudojimas UAB „Hoda“ gamybos plėtrai”, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  691 951,92 Eur.

Molėtų rajone veikianti plastinių detalių gamintoja UAB “Hoda”, esanti lyderė ir viena didžiausių šios produkcijos gamintojų ir eksportuotojų Lietuvoje, gamybos procesuose naudoja tradiciniu būdu iš išorės šaltinių perkamą elektros energiją. Atlikusi bendrovės energijos auditą, UAB “Hoda” ketina mažinti aplinkai nenaudingos energijos vartojimą. Atsižvelgiant į atlikto audito išvadas, įmonėje numatoma diegti 800 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Ji bus montuojama ant įmonei nuosavybės teise priklausančių gamybinių pastatų/ žemės sklypo. Saulės energiją naudojantys elektros gamybos įrenginiai sumažins perkamos energijos suvartojimą, ko pasėkoje mažės šiltnamio efektas ir tradicinių išteklių sunaudojimas bendrovės veiklos procesuose. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energetiniu-saltiniu-panaudojimas-uab-hoda-gamybos-pletrai

Informacijos parengimo data: 2017-06-30


Projekto „Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje” įgyvendinimas

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės „Eco-inovacijos LT” projektą „Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje”, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  3 250,00 Eur.

UAB „Hoda”  – viena iš lyderių Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veikla – plastikinių detalių gamyba. Įmonės apyvarta ir eksportas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo didinimui bei gamybos būdo tobulinimui. Įgyvendindama projektą “Tarptautinių aplinkosaugos vadybos sistemų pritaikymas UAB „Hoda” gamybos praktikoje”, įmonė siekia, kad būtų standartizuotas ir tobulinamas jos gamybos procesas, tuo pačiu siekiant didesnio bendrovės veiklos efektyvumo ir energetinių resursų taupymo. Įdiegusi naują aplinkosaugos vadybos sistemą ISO 14001:2015, bendrovė tikisi kontraktų iš naujų užsakovų. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendrovės konkurencingumo didinimo, pardavimų portfelio diversifikavimo ir pajamų augimo. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/tarptautiniu-aplinkosaugos-vadybos-sistemu-pritaikymas-uab-hoda-gamybos-praktikoje

Informacijos parengimo data: 2016-10-10


Projekto „UAB „Hoda“ standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę“ įgyvendinimas

UAB „Hoda“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Procesas LT“ projektą „UAB „Hoda“ standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  9 392,00 Eur.

UAB „Hoda“ – viena iš lyderių Baltijos šalyse, kurios pagrindinė veikla – plastikinių detalių gamyba. Įmonės apyvarta ir darbo našumas yra stabiliai augantys, bendrovė nuolat ieško galimybių veiklos efektyvumo didinimui. Įgyvendindama projektą “UAB “Hoda” standartų diegimas, siekiant užtikrinti aukštą gaminių kokybę”, įmonė siekia padidinti darbo našumą, pajamas bei veiklos pelną. Įdiegusi 2 naujas kokybės ir valdymo sistemas bendrovė tikisi kontraktų iš naujų užsakovų. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie bendrovės pardavimų portfelio diversifikavimo ir pajamų augimo.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-hoda-standartu-diegimas-siekiant-uztikrinti-auksta-gaminiu-kokybe

Informacijos parengimo data: 2016-06-07


Projekto „UAB „Hoda“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas“ įgyvendinimas

UAB „Hoda“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Regio Invest LT+“ projektą „UAB „Hoda“ gamybos modernizavimas ir darbo našumo didinimas“ , bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 1 089 864,00 Eur.

Šio projekto įgyvendinimas vienai iš plastmasės gaminių liejimo lyderių Baltijos šalyse UAB „Hoda“ leis  reikšmingai investuoti į naujų gamybos technologinių linijų įdiegimą ir esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos modernios plastmasės liejimo mašinos, ekstruderis, įrengti nauji tiltiniai kranai, bus diegiama centralizuota žaliavų padavimo sistema. Projekto įgyvendinimo metu bus plečiamos gamybinės patalpos rekonstruojant esamą gamybos pastatą bei įrengiamos naujos inžinerinės sistemos.

Gamybos modernizavimas padės padidinti įmonės darbo našumą ir prisidės prie įmonės pelno didėjimo bei tolimesnės įmonės plėtros vidaus ir užsienio rinkose.

Daugiau informacijos apie projektą: http://esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/uab-hoda-gamybos-modernizavimas-ir-darbo-nasumo-didinimas

Informacijos parengimo data: 2016-01-20

edgedoll.com