Vykdomi projektai

Projekto „Atsinaujinančių energetinių šaltinių panaudojimas UAB „Hoda“ gamybos plėtrai ” įgyvendinimas

 

UAB „Hoda” pradėjo įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ projektą „Atsinaujinančių energetinių šaltinių panaudojimas UAB „Hoda“ gamybos plėtrai”, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro  691 951,92 Eur.

Molėtų rajone veikianti plastinių detalių gamintoja UAB “Hoda”, esanti lyderė ir viena didžiausių šios produkcijos gamintojų ir eksportuotojų Lietuvoje, gamybos procesuose naudoja tradiciniu būdu iš išorės šaltinių perkamą elektros energiją. Atlikusi bendrovės energijos auditą, UAB “Hoda” ketina mažinti aplinkai nenaudingos energijos vartojimą. Atsižvelgiant į atlikto audito išvadas, įmonėje numatoma diegti 800 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Ji bus montuojama ant įmonei nuosavybės teise priklausančių gamybinių pastatų/ žemės sklypo. Saulės energiją naudojantys elektros gamybos įrenginiai sumažins perkamos energijos suvartojimą, ko pasėkoje mažės šiltnamio efektas ir tradicinių išteklių sunaudojimas bendrovės veiklos procesuose. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/atsinaujinanciu-energetiniu-saltiniu-panaudojimas-uab-hoda-gamybos-pletrai

Informacijos parengimo data: 2017-06-30

edgedoll.com